"Warszawa da si? lubi?" szkolenie operatorsko - monta?owe


Szkolenie operatorskie oraz szkolenie monta?owe, ktremu podda? si? S?awomir Borkowski z Ostro??ki, zaowocowa?o filmem o Warszawie. Zdj?cia powsta?y przy u?yciu kamery Sony EX-3, monta? odby? si? na najnowszej wersji Adobe Premier Pro. Czemu nie na zestawie Final Cut czy Avid Nitris? Taka by?a pro?ba pana S?awka, a jak wiadomo, nasze szkolenia s? dopasowywane do potrzeb kursantw. Czy to jest film wizerunkowy czy promocyjny - trudno orzec.
Na pewno jest pe?en pozytywnej energii!


.

elite2W?a?nie zako?czyli?my monta? materia?w na gal? Elite Model Look. Emisja materia?u odb?dzie si? w TV4. Elite Model Look to konkurs dla ka?dej dziewczyny marz?cej o karierze modelki. Wszystkim ?yczymy powodzenia!

 

.

Film edukacyjny dla Instytutu Fizyki PAN pt. "Mikro, Nano, Piko"

KiwiFilm wyprodukowa?o film "Mikro, Nano, Piko" na zlecenie Instytutu fizyki PAN. Jest to druga cz??? filmu o zaawansowanym mikroskopie jaki stan?? w Warszawie.

.

Lataj?cy Kiwi

Stara, dobra animacja kr???ca po sieci. Tak w?a?nie warto pod??a? za swoim marzeniem - bez kompromisw, nawet je?eli cel wydaje si? nieosi?galny. 

.

Film promocyjny dla Instytutu Fizyki PAN

nanosmallO czym opowiadamy tym razem? O maszynie, ktra nazywa si? fachowo "TITAN CUBED". Laikowi nic to nie powie, ale prosz? sobie wyobrazi?, ?e pod tym mikroskopem mo?na ogl?da? strukrury atomowe prbek. To najnowocze?niejszy sprz?t, jaki obecnie istnieje na ?wiecie.

.

Czytaj więcej: Film promocyjny dla Instytutu Fizyki PAN

The Voice of Poland

voicePo dwch tygodniach emisji programu "The Voice of Poland" wi?cej mwi si? o jednym z jurorw ni? o uczestnikach. Szum wok? Adama Nergala Darskiego sprawi?, ?e o programi zrobi?o si? g?o?no nawet w kr?gach ko?cielnych. Widzowie ?l? listy do TVP, w ktrych protestuj? przeciwko zatrudnianiu statanisty za pieni?dze z abonamentu, biskupi po?rednio namawiaj?, ?eby wstrzyma? si? od p?acenia. Za? sam Nergal na wizji i poza ni? jest spokojny i pogodny.

.

Czytaj więcej: The Voice of Poland

Nowy film w re?. Jerzego Por?bskiego

kukuczka-na-stroneJerzy Kukuczka jeden z najwybitniejszych himalaistw ?wiata, drugi zdobywca Korony Himalajw. Nie ?yj?cy od 22 lat legendarny wspinacz. Czym si? wyr?nia?? Co wnis? do ?wiatowego himalaizmu? Jak go widz? i wspominaj? inni legendarni himalai?ci oraz najbli?sza rodzina. Jakie by?y i s? obecnie cele i motywacje w grach wysokich. Czy w obecnej dobie mo?e by? wzorem dla innych? Gry, przygoda czy komercja?

 

.

Czytaj więcej: Nowy film w re?. Jerzego Por?bskiego

Bia?y Kiwi

biay kiwi1 maja 2011 w o?rodku ochrony przyrody w Nowej Zelandii wyklu? si? niezwykle rzadki okaz bia?ego ptaka kiwi. Wdz plemienia Maorysw uzna? to za "dobry omen". Wszystkie kiwi ?wiata si? ciesz?!

.

HDw3D

hdw3d1Dzi? (05.09.2011) o godzinie 22:30 na TVN pierwszy odcinek nowego programu Szymona Majewskiego "HDw3D". W programie seks, przemoc i misja! i jak zwykle rewelacyjny Szymon!!!

Zapraszamy

.

Ruszaj? castingi do II edycji "Top Model"!

Ta wiadomo?? z pewno?ci? ucieszy wszystkie fanki Joanny Krupy i programu "Top Model. Zosta? Modelk?". Ju? wkrtce b?dziecie mog?y sprawdzi? si? przed jurorami, ktrzy oceni? Wasze szanse na karier? w ?wiecie mody.

.

Czytaj więcej: Ruszaj? castingi do II edycji "Top Model"!